populære nettcasino

CÔNG TY TRÃÂCH NHIỆM Há»®U HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG BÌNH GIA LAI

  ÄÂịa chỉ: 689 Phạm Văn ÄÂồng, PhÆ°á»Âng ÄÂống ÄÂa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

  Mã số thuế: 5901019284

  Ngày hoạt động: 25/09/2015

  Giấy phép kinh doanh: 5901019284

  Lĩnh vực: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng